Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

22. prosinca 2017.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 045 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 300 641 782
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 70 650 −1 418
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 229 991 2 199
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 417 7 629
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 463 −1 232
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 463 −1 232
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 764 286 −1 455
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 372 1 452
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 760 639 −3 059
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 275 151
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 43 143 −11 790
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 668 346 12 554
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 393 334 13 008
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 275 012 −455
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 056 0
9 Ostala imovina 250 887 8 941
Ukupno imovina 4 487 284 15 428
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 168 223 11 259
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 942 762 −42 109
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 266 518 −53 112
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 676 242 11 006
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 −3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 19 521 6 627
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 295 799 −25 538
  5.1 Opća država 177 491 −19 610
  5.2 Ostale obveze 118 308 −5 928
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 286 072 66 537
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 507 −1 009
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 892 −77
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 892 −77
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 649 0
10 Ostale obveze 233 612 −263
11 Računi revalorizacije 364 946 0
12 Kapital i pričuve 102 298 0
Ukupno obveze 4 487 284 15 428