Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

22.12.2017
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 045 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 300 641 782
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 70 650 −1 418
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 229 991 2 199
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 417 7 629
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 463 −1 232
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 463 −1 232
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 764 286 −1 455
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 372 1 452
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 760 639 −3 059
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 275 151
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 43 143 −11 790
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 668 346 12 554
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 393 334 13 008
  7.2 Muut arvopaperit 275 012 −455
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 056 0
9 Muut saamiset 250 887 8 941
Vastaavaa yhteensä 4 487 284 15 428
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 168 223 11 259
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 942 762 −42 109
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 266 518 −53 112
  2.2 Talletusmahdollisuus 676 242 11 006
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 19 521 6 627
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 295 799 −25 538
  5.1 Julkisyhteisöt 177 491 −19 610
  5.2 Muut 118 308 −5 928
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 286 072 66 537
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 507 −1 009
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 892 −77
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 892 −77
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 649 0
10 Muut velat 233 612 −263
11 Arvonmuutostilit 364 946 0
12 Pääoma ja rahastot 102 298 0
Vastattavaa yhteensä 4 487 284 15 428