Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

22. detsember 2017
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 045 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 300 641 782
  2.1 Nõuded IMFi vastu 70 650 −1 418
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 229 991 2 199
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 417 7 629
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 463 −1 232
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 463 −1 232
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 764 286 −1 455
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 372 1 452
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 760 639 −3 059
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 275 151
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 43 143 −11 790
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 668 346 12 554
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 393 334 13 008
  7.2 Muud väärtpaberid 275 012 −455
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 056 0
9 Muud varad 250 887 8 941
Varad kokku 4 487 284 15 428
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 168 223 11 259
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 942 762 −42 109
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 266 518 −53 112
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 676 242 11 006
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 19 521 6 627
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 295 799 −25 538
  5.1 Valitsussektor 177 491 −19 610
  5.2 Muud kohustused 118 308 −5 928
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 286 072 66 537
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 507 −1 009
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 892 −77
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 892 −77
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 649 0
10 Muud kohustused 233 612 −263
11 Ümberhindluskontod 364 946 0
12 Kapital ja reservid 102 298 0
Kohustused kokku 4 487 284 15 428