Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

15 decembrie 2017
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 045 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 299 859 −651
  2.1 Creanțe asupra FMI 72 068 −271
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 227 792 −379
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 31 788 −1 281
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 17 695 1 464
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 17 695 1 464
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 765 741 −348
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 919 −337
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 763 698 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 124 −11
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 54 933 2 709
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 655 793 12 714
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 380 326 15 507
  7.2 Alte titluri de valoare 275 467 −2 794
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 25 056 −2
9 Alte active 241 947 672
Total active 4 471 856 15 277
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 156 964 3 371
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 984 871 −44 245
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 319 630 −15 186
  2.2 Facilitatea de depozit 665 236 −29 055
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 6 −5
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 12 894 1 135
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 321 338 34 336
  5.1 Administrație publică 197 101 31 850
  5.2 Alte pasive 124 236 2 486
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 219 536 21 351
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 516 −1 026
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 969 −827
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 969 −827
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 649 0
10 Alte pasive 233 875 1 182
11 Conturi de reevaluare 364 946 0
12 Capital și rezerve 102 298 0
Total pasive 4 471 856 15 277