Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

15 ta' Diċembru 2017
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 379,045 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 299,859 −651
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 72,068 −271
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 227,792 −379
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 31,788 −1,281
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 17,695 1,464
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 17,695 1,464
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 765,741 −348
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 1,919 −337
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 763,698 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 124 −11
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 54,933 2,709
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,655,793 12,714
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,380,326 15,507
  7.2 Titoli oħra 275,467 −2,794
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 25,056 −2
9 Assi oħra 241,947 672
Attiv totali 4,471,856 15,277
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,156,964 3,371
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,984,871 −44,245
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,319,630 −15,186
  2.2 Faċilità tad-depożitu 665,236 −29,055
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 6 −5
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 12,894 1,135
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 321,338 34,336
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 197,101 31,850
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 124,236 2,486
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 219,536 21,351
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,516 −1,026
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,969 −827
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,969 −827
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 55,649 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 233,875 1,182
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 364,946 0
12 Kapital u riżervi 102,298 0
Passiv totali 4,471,856 15,277