Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

15. prosinca 2017.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 045 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 299 859 −651
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 72 068 −271
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 792 −379
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 788 −1 281
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 17 695 1 464
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 695 1 464
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 765 741 −348
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 919 −337
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 763 698 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 124 −11
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 54 933 2 709
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 655 793 12 714
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 380 326 15 507
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 275 467 −2 794
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 056 −2
9 Ostala imovina 241 947 672
Ukupno imovina 4 471 856 15 277
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 156 964 3 371
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 984 871 −44 245
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 319 630 −15 186
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 665 236 −29 055
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 6 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 12 894 1 135
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 321 338 34 336
  5.1 Opća država 197 101 31 850
  5.2 Ostale obveze 124 236 2 486
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 219 536 21 351
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 516 −1 026
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 969 −827
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 969 −827
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 649 0
10 Ostale obveze 233 875 1 182
11 Računi revalorizacije 364 946 0
12 Kapital i pričuve 102 298 0
Ukupno obveze 4 471 856 15 277