Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

15.12.2017
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 045 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 299 859 −651
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 72 068 −271
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 792 −379
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 788 −1 281
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 695 1 464
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 695 1 464
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 765 741 −348
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 919 −337
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 763 698 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 124 −11
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 54 933 2 709
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 655 793 12 714
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 380 326 15 507
  7.2 Muut arvopaperit 275 467 −2 794
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 056 −2
9 Muut saamiset 241 947 672
Vastaavaa yhteensä 4 471 856 15 277
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 156 964 3 371
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 984 871 −44 245
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 319 630 −15 186
  2.2 Talletusmahdollisuus 665 236 −29 055
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 12 894 1 135
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 321 338 34 336
  5.1 Julkisyhteisöt 197 101 31 850
  5.2 Muut 124 236 2 486
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 219 536 21 351
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 516 −1 026
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 969 −827
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 969 −827
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 649 0
10 Muut velat 233 875 1 182
11 Arvonmuutostilit 364 946 0
12 Pääoma ja rahastot 102 298 0
Vastattavaa yhteensä 4 471 856 15 277