Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

15. detsember 2017
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 045 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 299 859 −651
  2.1 Nõuded IMFi vastu 72 068 −271
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 227 792 −379
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 788 −1 281
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 695 1 464
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 695 1 464
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 765 741 −348
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 919 −337
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 763 698 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 124 −11
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 54 933 2 709
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 655 793 12 714
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 380 326 15 507
  7.2 Muud väärtpaberid 275 467 −2 794
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 056 −2
9 Muud varad 241 947 672
Varad kokku 4 471 856 15 277
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 156 964 3 371
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 984 871 −44 245
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 319 630 −15 186
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 665 236 −29 055
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 12 894 1 135
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 321 338 34 336
  5.1 Valitsussektor 197 101 31 850
  5.2 Muud kohustused 124 236 2 486
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 219 536 21 351
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 516 −1 026
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 969 −827
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 969 −827
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 649 0
10 Muud kohustused 233 875 1 182
11 Ümberhindluskontod 364 946 0
12 Kapital ja reservid 102 298 0
Kohustused kokku 4 471 856 15 277