Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

3 noiembrie 2017
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 044 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 296 395 944
  2.1 Creanțe asupra FMI 72 878 −54
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 223 517 999
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 33 852 −713
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 013 −437
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 013 −437
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 766 877 −2 476
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 995 −2 316
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 763 714 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 168 −160
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 52 597 −2 825
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 568 095 8 075
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 287 661 9 252
  7.2 Alte titluri de valoare 280 434 −1 177
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 25 673 0
9 Alte active 235 653 −591
Total active 4 373 200 1 978
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 147 349 2 057
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 982 625 32 241
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 312 004 −120
  2.2 Facilitatea de depozit 670 618 32 361
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 412 −1 842
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 279 804 −47 801
  5.1 Administrație publică 158 629 −46 455
  5.2 Alte pasive 121 175 −1 346
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 186 821 15 173
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 843 312
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 941 −404
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 941 −404
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 649 0
10 Alte pasive 226 512 2 241
11 Conturi de reevaluare 364 946 0
12 Capital și rezerve 102 297 0
Total pasive 4 373 200 1 978