Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

3 ta' Novembru 2017
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 379,044 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 296,395 944
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 72,878 −54
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 223,517 999
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 33,852 −713
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 15,013 −437
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 15,013 −437
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 766,877 −2,476
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 2,995 −2,316
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 763,714 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 168 −160
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 52,597 −2,825
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,568,095 8,075
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,287,661 9,252
  7.2 Titoli oħra 280,434 −1,177
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 25,673 0
9 Assi oħra 235,653 −591
Attiv totali 4,373,200 1,978
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,147,349 2,057
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,982,625 32,241
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,312,004 −120
  2.2 Faċilità tad-depożitu 670,618 32,361
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 2 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 6,412 −1,842
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 279,804 −47,801
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 158,629 −46,455
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 121,175 −1,346
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 186,821 15,173
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,843 312
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,941 −404
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,941 −404
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 55,649 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 226,512 2,241
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 364,946 0
12 Kapital u riżervi 102,297 0
Passiv totali 4,373,200 1,978