Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

3. studenog 2017.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 044 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 296 395 944
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 72 878 −54
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 223 517 999
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 852 −713
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 013 −437
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 013 −437
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 766 877 −2 476
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 995 −2 316
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 763 714 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 168 −160
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 52 597 −2 825
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 568 095 8 075
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 287 661 9 252
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 280 434 −1 177
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 673 0
9 Ostala imovina 235 653 −591
Ukupno imovina 4 373 200 1 978
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 147 349 2 057
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 982 625 32 241
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 312 004 −120
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 670 618 32 361
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 412 −1 842
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 279 804 −47 801
  5.1 Opća država 158 629 −46 455
  5.2 Ostale obveze 121 175 −1 346
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 186 821 15 173
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 843 312
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 941 −404
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 941 −404
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 649 0
10 Ostale obveze 226 512 2 241
11 Računi revalorizacije 364 946 0
12 Kapital i pričuve 102 297 0
Ukupno obveze 4 373 200 1 978