Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

3.11.2017
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 044 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 296 395 944
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 72 878 −54
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 223 517 999
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 852 −713
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 013 −437
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 013 −437
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 766 877 −2 476
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 995 −2 316
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 763 714 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 168 −160
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 52 597 −2 825
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 568 095 8 075
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 287 661 9 252
  7.2 Muut arvopaperit 280 434 −1 177
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 673 0
9 Muut saamiset 235 653 −591
Vastaavaa yhteensä 4 373 200 1 978
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 147 349 2 057
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 982 625 32 241
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 312 004 −120
  2.2 Talletusmahdollisuus 670 618 32 361
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 412 −1 842
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 279 804 −47 801
  5.1 Julkisyhteisöt 158 629 −46 455
  5.2 Muut 121 175 −1 346
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 186 821 15 173
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 843 312
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 941 −404
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 941 −404
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 649 0
10 Muut velat 226 512 2 241
11 Arvonmuutostilit 364 946 0
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0
Vastattavaa yhteensä 4 373 200 1 978