Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

3. november 2017
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 044 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 296 395 944
  2.1 Nõuded IMFi vastu 72 878 −54
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 223 517 999
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 852 −713
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 013 −437
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 013 −437
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 766 877 −2 476
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 995 −2 316
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 763 714 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 168 −160
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 52 597 −2 825
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 568 095 8 075
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 287 661 9 252
  7.2 Muud väärtpaberid 280 434 −1 177
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 673 0
9 Muud varad 235 653 −591
Varad kokku 4 373 200 1 978
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 147 349 2 057
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 982 625 32 241
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 312 004 −120
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 670 618 32 361
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 412 −1 842
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 279 804 −47 801
  5.1 Valitsussektor 158 629 −46 455
  5.2 Muud kohustused 121 175 −1 346
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 186 821 15 173
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 843 312
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 941 −404
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 941 −404
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 649 0
10 Muud kohustused 226 512 2 241
11 Ümberhindluskontod 364 946 0
12 Kapital ja reservid 102 297 0
Kohustused kokku 4 373 200 1 978