Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

27 octombrie 2017
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 044 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 295 451 −1 948
  2.1 Creanțe asupra FMI 72 933 −87
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 222 518 −1 861
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 34 565 1 771
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 450 −1 823
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 450 −1 823
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 769 353 1 141
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 311 1 490
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 763 714 −362
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 328 13
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 55 422 −1 251
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 560 020 12 618
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 278 409 13 304
  7.2 Alte titluri de valoare 281 611 −686
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 25 673 0
9 Alte active 236 244 −2 691
Total active 4 371 222 7 814
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 145 292 2 327
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 950 384 36 674
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 312 124 50 457
  2.2 Facilitatea de depozit 638 258 −13 778
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 −4
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 254 1 475
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 327 605 −29 506
  5.1 Administrație publică 205 084 −28 446
  5.2 Alte pasive 122 521 −1 060
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 171 647 −3 472
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 531 597
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 346 −1 042
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 346 −1 042
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 649 0
10 Alte pasive 224 271 760
11 Conturi de reevaluare 364 946 0
12 Capital și rezerve 102 297 0
Total pasive 4 371 222 7 814