Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

27 ta' Ottubru 2017
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 379,044 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 295,451 −1,948
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 72,933 −87
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 222,518 −1,861
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 34,565 1,771
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 15,450 −1,823
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 15,450 −1,823
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 769,353 1,141
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,311 1,490
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 763,714 −362
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 328 13
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 55,422 −1,251
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,560,020 12,618
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,278,409 13,304
  7.2 Titoli oħra 281,611 −686
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 25,673 0
9 Assi oħra 236,244 −2,691
Attiv totali 4,371,222 7,814
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,145,292 2,327
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,950,384 36,674
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,312,124 50,457
  2.2 Faċilità tad-depożitu 638,258 −13,778
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 2 −4
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 8,254 1,475
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 327,605 −29,506
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 205,084 −28,446
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 122,521 −1,060
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 171,647 −3,472
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,531 597
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,346 −1,042
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,346 −1,042
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 55,649 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 224,271 760
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 364,946 0
12 Kapital u riżervi 102,297 0
Passiv totali 4,371,222 7,814