Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

27. listopada 2017.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 044 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 295 451 −1 948
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 72 933 −87
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 222 518 −1 861
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 565 1 771
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 450 −1 823
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 450 −1 823
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 769 353 1 141
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 311 1 490
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 763 714 −362
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 328 13
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 55 422 −1 251
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 560 020 12 618
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 278 409 13 304
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 281 611 −686
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 673 0
9 Ostala imovina 236 244 −2 691
Ukupno imovina 4 371 222 7 814
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 145 292 2 327
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 950 384 36 674
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 312 124 50 457
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 638 258 −13 778
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 −4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 254 1 475
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 327 605 −29 506
  5.1 Opća država 205 084 −28 446
  5.2 Ostale obveze 122 521 −1 060
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 171 647 −3 472
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 531 597
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 346 −1 042
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 346 −1 042
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 649 0
10 Ostale obveze 224 271 760
11 Računi revalorizacije 364 946 0
12 Kapital i pričuve 102 297 0
Ukupno obveze 4 371 222 7 814