Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

27.10.2017
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 044 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 295 451 −1 948
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 72 933 −87
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 222 518 −1 861
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 565 1 771
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 450 −1 823
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 450 −1 823
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 769 353 1 141
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 311 1 490
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 763 714 −362
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 328 13
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 55 422 −1 251
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 560 020 12 618
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 278 409 13 304
  7.2 Muut arvopaperit 281 611 −686
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 673 0
9 Muut saamiset 236 244 −2 691
Vastaavaa yhteensä 4 371 222 7 814
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 145 292 2 327
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 950 384 36 674
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 312 124 50 457
  2.2 Talletusmahdollisuus 638 258 −13 778
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 254 1 475
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 327 605 −29 506
  5.1 Julkisyhteisöt 205 084 −28 446
  5.2 Muut 122 521 −1 060
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 171 647 −3 472
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 531 597
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 346 −1 042
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 346 −1 042
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 649 0
10 Muut velat 224 271 760
11 Arvonmuutostilit 364 946 0
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0
Vastattavaa yhteensä 4 371 222 7 814