Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

27. oktoober 2017
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 044 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 295 451 −1 948
  2.1 Nõuded IMFi vastu 72 933 −87
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 222 518 −1 861
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 565 1 771
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 450 −1 823
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 450 −1 823
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 769 353 1 141
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 311 1 490
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 763 714 −362
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 328 13
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 55 422 −1 251
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 560 020 12 618
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 278 409 13 304
  7.2 Muud väärtpaberid 281 611 −686
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 673 0
9 Muud varad 236 244 −2 691
Varad kokku 4 371 222 7 814
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 145 292 2 327
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 950 384 36 674
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 312 124 50 457
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 638 258 −13 778
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 254 1 475
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 327 605 −29 506
  5.1 Valitsussektor 205 084 −28 446
  5.2 Muud kohustused 122 521 −1 060
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 171 647 −3 472
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 531 597
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 346 −1 042
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 346 −1 042
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 649 0
10 Muud kohustused 224 271 760
11 Ümberhindluskontod 364 946 0
12 Kapital ja reservid 102 297 0
Kohustused kokku 4 371 222 7 814