Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. szeptember 29.

2017. október 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. szeptember 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 32 millió eurós csökkenésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 4,1 milliárd euróval 255,7 milliárd euróra csökkent. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának tudható be, amely bőven ellensúlyozta az ügyfél- és portfólióügyletek okozta növekedést.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. szeptember 28.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

3220 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 283,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,4 milliárd euróval 1143,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,6 milliárd euróval 229,6 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 6,5 milliárd euróval 119,4 milliárd euróra csökkent. 2017. szeptember 27-én, szerdán lejárt egy 5,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 4,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 2,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 2,5 milliárd euro értékben. Emellett a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek első és második sorozatának (TLTRO-I és II) keretében nyújtott 4,2 milliárd eurót lejárat előtt visszafizették.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 649 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 647,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 7,2 milliárd euróval, 2221,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. szeptember 29-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

Heti változás – negyedév végi kiigazítások

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,0 milliárd EUR

-

−0,2 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,8 milliárd EUR

-

−0,0 milliárd EUR

+0,0 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

231,3 milliárd EUR

+1,5 milliárd EUR

−0,4 milliárd EUR

−0,6 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,1 milliárd EUR

+0,2 milliárd EUR

−0,3 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

114,7 milliárd EUR

+2,0 milliárd EUR

-

−0,3 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1748,1 milliárd EUR

+12,4 milliárd EUR

−0,5 milliárd EUR

−6,8 milliárd EUR

Értékpapírpiaci program

91,4 milliárd EUR

-

-

+0,2 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 42,4 milliárd euróval 1175,2 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és pénzügyi instrumentumállományait (többek között az eszközvásárlási programokon kívüli értékpapír-állományok egy részét) minden egyes negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik.

Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2017. szeptember 30-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmaztuk:

Arany: 1089,785 EUR/finom uncia

USD: 1,1806/EUR

JPY: 132,82/EUR

CNY: 7,8534/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1969 EUR/SDR

MEGJEGYZÉS: a fordítással kapcsolatos irányelv változása

Az EKB úgy határozott, hogy ezt a magyarázó közleményt 2017. október 10-étől csak angol nyelven teszi közzé, mivel elemzéséből kiderült, hogy az egyéb nyelveken korlátozott mértékű a közlemény felhasználása. Ezzel párhuzamosan a Felhasználói útmutató, amely eddig csak angolul állt rendelkezésre, az Európai Unió minden hivatalos nyelvén elérhető lesz. Olvasóink továbbra is minden hivatalos uniós nyelven beküldhetik a heti pénzügyi kimutatással kapcsolatos kérdéseiket az info@ecb.europa.eu e-mail címre, és választ is a kívánt nyelven kapnak.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 047 0 −32
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 296 872 2 312 −7 985
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 043 −9 −1 456
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 223 828 2 321 −6 528
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 30 792 −1 717 −914
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 747 956 −15
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 747 956 −15
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek nyújtott hitelek euróban 768 453 −5 111 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 4 208 −852 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 764 076 −4 306 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 169 47 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 53 326 −6 107 0
7 Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 504 430 13 271 −7 336
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 221 315 14 579 −7 412
  7.2 Egyéb értékpapír 283 115 −1 308 76
8 Euróban denominált államadósság 25 673 0 −62
9 Egyéb eszközök 242 284 −162 3 312
Eszközök összesen 4 318 624 3 444 −13 031
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 143 514 3 363 0
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 824 289 −40 955 0
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 175 208 −42 380 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 648 999 1 382 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 82 43 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 749 −908 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 351 877 −10 446 0
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 229 591 −6 590 0
  5.2 Egyéb kötelezettségek 122 287 −3 856 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 231 097 57 530 3
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek 5 915 −2 675 −134
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 397 −73 −288
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 397 −73 −288
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 649 0 −1 056
10 Egyéb források 218 893 −2 392 −4 590
11 Átértékelési számlák 364 946 0 −6 967
12 Saját tőke 102 297 0 0
Források összesen 4 318 624 3 444 −13 031

Médiakapcsolatok