Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. szeptember 22.

2017. szeptember 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. szeptember 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 259,8 milliárd euro maradt.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. szeptember 21.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 284,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval, 1140,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 38,1 milliárd euróval 236,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tételek különbsége) 2,5 milliárd euróval, 125,9 milliárd euróra emelkedett. 2017. szeptember 20-án, szerdán lejárt egy 4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 5,1 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 647,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 649 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,2 milliárd euróval, 2214,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. szeptember 22-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,2 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,8 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

230,8 milliárd EUR

+0,9 milliárd EUR

−0,1 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,3 milliárd EUR

+0,0 milliárd EUR

−0,3 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

113,0 milliárd EUR

+1,9 milliárd EUR

−0,1 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1743,0 milliárd EUR

+13,0 milliárd EUR

−1,1 milliárd EUR

Értékpapírpiaci program

91,2 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 21,3 milliárd euróval 1217,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 079 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 302 544 −393
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 508 −14
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 228 036 −379
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 423 2 384
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 806 166
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 806 166
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 773 563 1 088
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 5 060 1 074
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 768 382 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 122 14
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 59 433 −2 089
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 498 495 14 355
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 214 147 14 170
  7.2 Egyéb értékpapír 284 348 186
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 239 133 3 825
Eszközök összesen 4 328 211 19 336
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 140 150 −1 819
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 865 245 −22 726
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 217 589 −21 341
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 647 616 −1 394
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 40 9
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 10 657 3 967
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 362 324 38 063
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 236 181 38 102
  5.2 Egyéb kötelezettségek 126 142 −40
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 173 563 −1 968
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 725 1 018
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 759 979
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 759 979
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 225 875 1 822
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 297 0
Források összesen 4 328 211 19 336

Médiakapcsolatok