Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.9.2017

26.9.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.9.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 259,8 miljardina eurona.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

21.9.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 284,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,8 miljardilla eurolla 1 140,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 38,1 miljardilla eurolla 236,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,5 miljardilla eurolla 125,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.9.2017 erääntyi 4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 5,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 647,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 649 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,2 miljardilla eurolla 2 214,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 22.9.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,2 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,8 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

230,8 miljardia euroa

+0,9 miljardia euroa

-0,1 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,3 miljardia euroa

+0,0 miljardia euroa

-0,3 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

113,0 miljardia euroa

+1,9 miljardia euroa

-0,1 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 743,0 miljardia euroa

+13,0 miljardia euroa

-1,1 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

91,2 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 21,3 miljardilla eurolla 1 217,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 079 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 302 544 −393
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 508 −14
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 228 036 −379
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 423 2 384
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 806 166
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 806 166
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 773 563 1 088
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 060 1 074
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 768 382 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 122 14
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 59 433 −2 089
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 498 495 14 355
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 214 147 14 170
  7.2 Muut arvopaperit 284 348 186
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 239 133 3 825
Vastaavaa yhteensä 4 328 211 19 336
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 140 150 −1 819
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 865 245 −22 726
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 217 589 −21 341
  2.2 Talletusmahdollisuus 647 616 −1 394
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 40 9
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 10 657 3 967
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 362 324 38 063
  5.1 Julkisyhteisöt 236 181 38 102
  5.2 Muut 126 142 −40
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 173 563 −1 968
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 725 1 018
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 759 979
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 759 979
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 225 875 1 822
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0
Vastattavaa yhteensä 4 328 211 19 336

Yhteyshenkilöt