Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. szeptember 15.

2017. szeptember 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. szeptember 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval 259,8 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. szeptember 14.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

85 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,6 milliárd euróval, 284,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval csökkent, 1142 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 35,6 milliárd euróval 198,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 13,5 milliárd euróval 123,4 milliárd euróra csökkent. 2017. szeptember 13-án, szerdán lejárt egy 4,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 4 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 649 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 635,8 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14 milliárd euróval 2200 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. szeptember 15-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,2 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,8 milliárd EUR

-

−0,1 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

230,0 milliárd EUR

+1,5 milliárd EUR

−0,5 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,6 milliárd EUR

+0,0 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

111,2 milliárd EUR

+2,1 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1731,0 milliárd EUR

+13,0 milliárd EUR

−2,0 milliárd EUR

Értékpapírpiaci program

91,2 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 25,2 milliárd euróval 1238,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 078 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 302 937 984
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 523 −23
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 228 415 1 007
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 31 039 −2 697
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 640 1 518
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 640 1 518
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 772 476 −357
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 3 986 −324
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 768 382 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 109 −33
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 61 522 544
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 484 140 12 396
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 199 978 14 046
  7.2 Egyéb értékpapír 284 162 −1 650
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 235 309 −3 288
Eszközök összesen 4 308 875 9 099
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 141 969 −735
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 887 971 −12 040
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 238 930 −25 223
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 649 010 13 197
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 30 −14
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 6 689 −7 764
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 324 261 31 883
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 198 079 35 616
  5.2 Egyéb kötelezettségek 126 182 −3 733
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 175 532 308
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 707 −758
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 780 −1 170
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 780 −1 170
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 224 052 −624
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 297 0
Források összesen 4 308 875 9 099

Médiakapcsolatok