Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 septembrie 2017

12 septembrie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 8 septembrie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 259,6 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

7 septembrie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

85 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 285,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 0,6 miliarde EUR, până la 1 142,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 3,7 miliarde EUR, până la 162,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 9,4 miliarde EUR, până la 137 de miliarde EUR. Miercuri, 6 septembrie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 5,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 4,3 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, operațiuni de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 0,2 miliarde EUR au fost rambursate înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 635,8 miliarde EUR (față de 628,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s-au majorat cu 15,6 miliarde EUR, până la 2 185,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 8 septembrie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,2 miliarde EUR

-

-0,2 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,9 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

229,0 miliarde EUR

+1,2 miliarde EUR

-0,3 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,6 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

109,1 miliarde EUR

+1,8 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 720,0 miliarde EUR

+13,0 miliarde EUR

-

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

91,2 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,7 miliarde EUR, până la 1 264,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 078 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 301 953 3 153
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 545 79
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 227 408 3 074
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 33 736 −502
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 15 122 −1 326
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 15 122 −1 326
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 772 833 −1 830
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 310 −1 604
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 768 382 −172
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 142 −54
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 60 978 1 773
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 471 744 15 623
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 185 932 15 561
  7.2 Alte titluri 285 812 62
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 0
9 Alte active 238 596 −842
Total active 4 299 776 16 049
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 142 704 575
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 900 010 8 272
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 264 153 717
  2.2 Facilitatea de depozit 635 813 7 534
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 44 21
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 14 453 6 027
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 292 378 5 659
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 162 463 3 704
  5.2 Alte angajamente 129 915 1 954
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 175 224 −6 865
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 8 465 1 641
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 950 823
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 950 823
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 224 676 −82
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 297 0
Total pasive 4 299 776 16 049
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media