Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 8 d.

2017 m. rugsėjo 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. rugsėjo 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 259,6 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. rugsėjo 7 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

85 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 285,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 1 142,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 162,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 137 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. rugsėjo 6 d., baigėsi 5,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 4,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms (5.2 straipsnis turto dalyje) paskirstyta 0,2 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 635,8 mlrd. eurų (palyginti su 628,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15,6 mlrd. eurų – iki 2 185,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. rugsėjo 8 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,2 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,9 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

229,0 mlrd. eurų

+1,2 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,6 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

109,1 mlrd. eurų

+1,8 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 720,0 mlrd. eurų

+13,0 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

91,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 1 264,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 078 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 301 953 3 153
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 545 79
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 408 3 074
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 736 −502
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 122 −1 326
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 122 −1 326
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 772 833 −1 830
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 310 −1 604
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 768 382 −172
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 142 −54
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 978 1 773
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 471 744 15 623
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 185 932 15 561
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 285 812 62
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 238 596 −842
Visas turtas 4 299 776 16 049
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 142 704 575
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 900 010 8 272
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 264 153 717
  2.2 Indėlių galimybė 635 813 7 534
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 44 21
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 453 6 027
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 292 378 5 659
  5.1 Valdžiai 162 463 3 704
  5.2 Kiti įsipareigojimai 129 915 1 954
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 175 224 −6 865
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 465 1 641
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 950 823
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 950 823
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 224 676 −82
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0
Visi įsipareigojimai 4 299 776 16 049
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai