Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. szeptember 8.

2017. szeptember 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. szeptember 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval 259,6 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. szeptember 7.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

85 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval, 285,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval 1142,7 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,7 milliárd euróval 162,5 milliárd euróra emelkedett.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,4 milliárd euróval 137 milliárd euróra csökkent. 2017. szeptember 6-án, szerdán lejárt egy 5,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 4,3 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.2 tétel) lejárat előtti visszafizetésére került sor 0,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 635,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 628,3 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15,6 milliárd euróval, 2185,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. szeptember 8-án

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,2 milliárd EUR

-

−0,2 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,9 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

229,0 milliárd EUR

+1,2 milliárd EUR

−0,3 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,6 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

-

Vállalati szektort érintő vásárlási program

109,1 milliárd EUR

+1,8 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1720,0 milliárd EUR

+13,0 milliárd EUR

-

Értékpapír-piaci program

91,2 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,7 milliárd euróval, 1264,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 078 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 301 953 3 153
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 545 79
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 227 408 3 074
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 736 −502
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 15 122 −1 326
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 15 122 −1 326
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 772 833 −1 830
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 4 310 −1 604
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 768 382 −172
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 142 −54
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 60 978 1 773
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 471 744 15 623
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 185 932 15 561
  7.2 Egyéb értékpapír 285 812 62
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 238 596 −842
Eszközök összesen 4 299 776 16 049
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 142 704 575
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 900 010 8 272
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 264 153 717
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 635 813 7 534
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 44 21
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 14 453 6 027
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 292 378 5 659
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 162 463 3 704
  5.2 Egyéb kötelezettségek 129 915 1 954
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 175 224 −6 865
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 465 1 641
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 950 823
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 950 823
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 224 676 −82
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 297 0
Források összesen 4 299 776 16 049