Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.9.2017

12.9.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.9.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 259,6 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

7.9.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

85 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 285,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 1 142,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 3,7 miljardilla eurolla 162,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,4 miljardilla eurolla 137 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.9.2017 erääntyi 5,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 4,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa (vastaavien erä 5.2) jaetusta likviditeetistä maksettiin viikon aikana takaisin 0,2 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 635,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 628,3 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15,6 miljardilla eurolla 2 185,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 8.9.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,2 miljardia euroa

-

-0,2 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,9 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

229,0 miljardia euroa

+1,2 miljardia euroa

-0,3 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,6 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

109,1 miljardia euroa

+1,8 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 720,0 miljardia euroa

+13,0 miljardia euroa

-

Velkapaperiohjelma

91,2 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 0,7 miljardilla eurolla 1 264,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 078 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 301 953 3 153
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 545 79
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 408 3 074
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 736 −502
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 122 −1 326
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 122 −1 326
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 772 833 −1 830
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 310 −1 604
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 768 382 −172
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 142 −54
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 978 1 773
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 471 744 15 623
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 185 932 15 561
  7.2 Muut arvopaperit 285 812 62
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 238 596 −842
Vastaavaa yhteensä 4 299 776 16 049
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 142 704 575
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 900 010 8 272
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 264 153 717
  2.2 Talletusmahdollisuus 635 813 7 534
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 44 21
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 14 453 6 027
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 292 378 5 659
  5.1 Julkisyhteisöt 162 463 3 704
  5.2 Muut 129 915 1 954
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 175 224 −6 865
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 465 1 641
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 950 823
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 950 823
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 224 676 −82
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0
Vastattavaa yhteensä 4 299 776 16 049