Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. september 2017

12. september 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

8. septembril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 259,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

7. september 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

85 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 285,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,6 miljardi euro võrra 1142,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 3,7 miljardi euro võrra 162,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,4 miljardi euro võrra 137 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. septembril 2017 möödus 5,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4,3 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 0,2 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (varade kirje 5.2).

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 635,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 628,3 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15,6 miljardi euro võrra 2185,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 8. september 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,2 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,9 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

229,0 miljardit eurot

+1,2 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,6 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

109,1 miljardit eurot

+1,8 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1720,0 miljardit eurot

+13,0 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

91,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,7 miljardi euro võrra 1264,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 078 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 301 953 3 153
  2.1 Nõuded RVFle 74 545 79
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 227 408 3 074
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 736 −502
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 122 −1 326
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 122 −1 326
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 772 833 −1 830
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 310 −1 604
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 768 382 −172
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 142 −54
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 978 1 773
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 471 744 15 623
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 185 932 15 561
  7.2 Muud väärtpaberid 285 812 62
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 238 596 −842
Varad kokku 4 299 776 16 049
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 142 704 575
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 900 010 8 272
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 264 153 717
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 635 813 7 534
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 44 21
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 14 453 6 027
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 292 378 5 659
  5.1 Valitsussektor 162 463 3 704
  5.2 Muud kohustused 129 915 1 954
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 175 224 −6 865
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 465 1 641
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 950 823
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 950 823
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 224 676 −82
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 297 0
Kohustused kokku 4 299 776 16 049