Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 septembrie 2017

5 septembrie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 septembrie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,4 miliarde EUR, până la 259,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

31 august 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,3 miliarde EUR, până la 285,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,2 miliarde EUR, până la 1 142,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 66,6 miliarde EUR, până la 158,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 36,7 miliarde EUR, până la 146,4 miliarde EUR. Miercuri, 30 august 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 7,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 5,9 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii,o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 2,9 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 628,3 miliarde EUR (față de 593,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 10,3 miliarde EUR, până la 2 170,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 1 septembrie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,5 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,9 miliarde EUR

-

-0,0 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

228,0 miliarde EUR

+0,6 miliarde EUR

-0,3 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,5 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,1 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

107,3 miliarde EUR

+1,1 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 707,1 miliarde EUR

+9,0 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

91,2 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 32,6 miliarde EUR, până la 1 263,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 078 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 298 800 −390
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 466 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 224 334 −390
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 34 238 −1 387
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 448 231
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 448 231
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 774 663 −1 619
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 914 −1 354
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 768 553 −151
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 196 −114
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 59 205 −1 225
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 456 121 9 967
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 170 371 10 308
  7.2 Alte titluri 285 750 −340
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 0
9 Alte active 239 439 −733
Total active 4 283 727 4 846
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 142 129 2 228
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 891 738 67 747
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 263 436 32 644
  2.2 Facilitatea de depozit 628 279 35 119
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 23 −16
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 8 427 428
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 286 719 −65 588
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 158 758 −66 632
  5.2 Alte angajamente 127 961 1 044
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 182 089 771
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 6 824 −549
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 127 −796
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 127 −796
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 224 758 604
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 297 0
Total pasive 4 283 727 4 846

Contacte media