Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.9.2017

5.9.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.9.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 259,4 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

31.8.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 285,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 1 142,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 66,6 miljardilla eurolla 158,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 36,7 miljardilla eurolla 146,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.8.2017 erääntyi 7,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 5,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 2,9 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 628,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 593,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 10,3 miljardilla eurolla 2 170,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 1.9.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,5 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,9 miljardia euroa

-

-0,0 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

228,0 miljardia euroa

+0,6 miljardia euroa

-0,3 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,5 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,1 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

107,3 miljardia euroa

+1,1 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 707,1 miljardia euroa

+9,0 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

91,2 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 32,6 miljardilla eurolla 1 263,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 078 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 298 800 −390
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 466 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 224 334 −390
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 238 −1 387
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 448 231
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 448 231
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 774 663 −1 619
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 914 −1 354
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 768 553 −151
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 196 −114
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 59 205 −1 225
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 456 121 9 967
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 170 371 10 308
  7.2 Muut arvopaperit 285 750 −340
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 239 439 −733
Vastaavaa yhteensä 4 283 727 4 846
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 142 129 2 228
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 891 738 67 747
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 263 436 32 644
  2.2 Talletusmahdollisuus 628 279 35 119
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 23 −16
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 427 428
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 286 719 −65 588
  5.1 Julkisyhteisöt 158 758 −66 632
  5.2 Muut 127 961 1 044
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 182 089 771
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 824 −549
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 127 −796
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 127 −796
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 224 758 604
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0
Vastattavaa yhteensä 4 283 727 4 846

Yhteyshenkilöt