Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. augusztus 25.

2017. augusztus 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. augusztus 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 14 millió euróval csökkentek az eurorendszer egy központi bankjának aranyeladása miatt, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,5 milliárd euróval csökkent 259,8 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. augusztus 24.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 286,1 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,2 milliárd euróval, 1139,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 30,6 milliárd euróval, 225,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 7,1 milliárd euróval emelkedett, 183,1 milliárd euróra. 2017. augusztus 23-án, szerdán lejárt egy 4,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 7,3 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 593,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 597,7 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 10,8 milliárd euróval 2160,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. augusztus 25-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,5 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,9 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

227,7 milliárd EUR

+1,1 milliárd EUR

-

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,4 milliárd EUR

+0,2 milliárd EUR

-0,6 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

106,2 milliárd EUR

+0,9 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1698,1 milliárd EUR

+9,1 milliárd EUR

-0,0 milliárd EUR

Értékpapír-piaci program

91,2 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,8 milliárd euróval 1230,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 078 −14
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 299 190 −907
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 466 12
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 224 724 −919
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 35 625 379
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 217 −290
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 217 −290
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 776 282 2 611
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 7 267 2 458
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 768 704 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 310 153
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 60 430 −1 800
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 446 153 10 723
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 160 064 10 753
  7.2 Egyéb értékpapír 286 090 −30
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 240 172 2 466
Eszközök összesen 4 278 881 13 169
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 139 900 −4 154
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 823 991 −12 339
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 230 792 −7 847
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 593 160 −4 495
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 39 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 7 999 −976
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 352 307 30 731
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 225 390 30 572
  5.2 Egyéb kötelezettségek 126 917 159
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 181 318 −868
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 373 −112
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 923 49
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 923 49
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 224 154 837
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 297 0
Források összesen 4 278 881 13 169

Médiakapcsolatok