Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.8.2017

29.8.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.8.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 14 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,5 miljardilla eurolla 259,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

24.8.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli käytännössä ennallaan eli 286,1 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,2 miljardilla eurolla 1 139,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 30,6 miljardilla eurolla 225,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) lisääntyi 7,1 miljardilla eurolla 183,1 miljardiin euroon. Tiistaina 23.8.2017 erääntyi 4,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 7,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 593,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 597,7 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 10,8 miljardilla eurolla 2 160,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 25.8.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,5 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,9 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

227,7 miljardia euroa

+1,1 miljardia euroa

-

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,4 miljardia euroa

+0,2 miljardia euroa

-0,6 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

106,2 miljardia euroa

+0,9 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 698,1 miljardia euroa

+9,1 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

91,2 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 7,8 miljardilla eurolla 1 230,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 078 −14
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 299 190 −907
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 466 12
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 224 724 −919
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 625 379
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 217 −290
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 217 −290
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 776 282 2 611
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 7 267 2 458
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 768 704 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 310 153
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 430 −1 800
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 446 153 10 723
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 160 064 10 753
  7.2 Muut arvopaperit 286 090 −30
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 240 172 2 466
Vastaavaa yhteensä 4 278 881 13 169
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 139 900 −4 154
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 823 991 −12 339
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 230 792 −7 847
  2.2 Talletusmahdollisuus 593 160 −4 495
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 39 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 999 −976
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 352 307 30 731
  5.1 Julkisyhteisöt 225 390 30 572
  5.2 Muut 126 917 159
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 181 318 −868
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 373 −112
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 923 49
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 923 49
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 224 154 837
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0
Vastattavaa yhteensä 4 278 881 13 169

Yhteyshenkilöt