Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.8.2017

15.8.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.8.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 260,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

10.8.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 286,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 1 145,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 11,2 miljardilla eurolla 158,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 7,7 miljardilla eurolla 144 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.8.2017 erääntyi 4,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 4,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 629,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 621,3 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 11,5 miljardilla eurolla 2 139,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 11.8.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,5 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,9 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

226,1 miljardia euroa

+0,6 miljardia euroa

-

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,8 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

104,5 miljardia euroa

+1,1 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 680,7 miljardia euroa

+9,7 miljardia euroa

-

Velkapaperiohjelma

91,2 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 5 miljardilla eurolla 1 240,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 092 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 301 235 1 995
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 452 9
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 226 783 1 986
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 252 −1 665
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 909 −524
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 909 −524
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 773 484 339
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 591 324
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 768 704 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 189 15
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 61 418 −2 194
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 425 996 11 218
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 139 682 11 464
  7.2 Muut arvopaperit 286 314 −245
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 237 835 301
Vastaavaa yhteensä 4 255 955 9 471
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 145 941 1 198
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 870 396 3 131
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 240 942 −4 957
  2.2 Talletusmahdollisuus 629 418 8 096
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 36 −8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 682 −754
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 285 528 11 797
  5.1 Julkisyhteisöt 158 279 11 191
  5.2 Muut 127 249 607
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 171 334 −4 426
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 741 −148
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 758 230
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 758 230
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 222 661 −1 557
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0
Vastattavaa yhteensä 4 255 955 9 471

Yhteyshenkilöt