Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 august 2017

8 august 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 august 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 260 de miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

3 august 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 5,6 miliarde EUR, până la 286,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 2,4 miliarde EUR, până la 1 144,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 92,2 miliarde EUR, până la 147,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 40,9 miliarde EUR, până la 151,8 miliarde EUR. Miercuri, 2 august 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 7,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 4,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 621,3 miliarde EUR (față de 583,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s−au majorat cu 9 miliarde EUR, până la 2 128,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 4 august 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,5 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,9 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

225,6 miliarde EUR

+0,5 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,7 miliarde EUR

+0,2 miliarde EUR

-0,1 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

103,4 miliarde EUR

+1,5 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 671,0 miliarde EUR

+12,1 miliarde EUR

-0,2 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

91,2 miliarde EUR

-

-5,1 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 45,2 miliarde EUR, până la 1 245,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 092 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 299 240 −2 745
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 443 136
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 224 797 −2 881
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 36 917 3 018
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 432 −235
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 432 −235
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 773 145 −3 116
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 267 −3 083
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 768 704 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 174 −33
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 63 612 295
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 414 778 3 464
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 128 219 9 046
  7.2 Alte titluri 286 559 −5 582
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 0
9 Alte active 237 533 −2 477
Total active 4 246 485 −1 795
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 144 744 2 403
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 867 265 83 019
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 245 898 45 200
  2.2 Facilitatea de depozit 621 322 37 828
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 44 −9
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 10 436 862
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 273 731 −96 063
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 147 089 −92 188
  5.2 Alte angajamente 126 642 −3 874
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 175 760 6 466
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 8 889 2 722
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 528 −2 201
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 528 −2 201
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 224 219 997
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 296 0
Total pasive 4 246 485 −1 795

Contacte media