Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. augusztus 4.

2017. augusztus 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. augusztus 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval csökkent, 260 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. augusztus 3.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 5,6 milliárd euróval, 286,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval 1144,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 92,2 milliárd euróval 147,1 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 40,9 milliárd euróval 151,8 milliárd euróra csökkent. 2017. augusztus 2-án, szerdán lejárt egy 7,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 4,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 621,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 583,5 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9 milliárd euróval, 2128,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. augusztus 4-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,5 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,9 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

225,6 milliárd EUR

+0,5 milliárd EUR

-

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,7 milliárd EUR

+0,2 milliárd EUR

-0,1 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

103,4 milliárd EUR

+1,5 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1671,0 milliárd EUR

+12,1 milliárd EUR

-0,2 milliárd EUR

Értékpapírpiaci program

91,2 milliárd EUR

-

-5,1 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 45,2 milliárd euróval, 1245,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 092 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 299 240 −2 745
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 443 136
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 224 797 −2 881
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 36 917 3 018
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 432 −235
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 432 −235
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 773 145 −3 116
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 4 267 −3 083
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 768 704 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 174 −33
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 63 612 295
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 414 778 3 464
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 128 219 9 046
  7.2 Egyéb értékpapír 286 559 −5 582
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 237 533 −2 477
Eszközök összesen 4 246 485 −1 795
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 144 744 2 403
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 867 265 83 019
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 245 898 45 200
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 621 322 37 828
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 44 −9
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 10 436 862
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 273 731 −96 063
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 147 089 −92 188
  5.2 Egyéb kötelezettségek 126 642 −3 874
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 175 760 6 466
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 889 2 722
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 528 −2 201
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 528 −2 201
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 224 219 997
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 296 0
Források összesen 4 246 485 −1 795

Médiakapcsolatok