Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 iulie 2017

1 august 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 iulie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,8 miliarde EUR, până la 260,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

27 iulie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

85 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 292,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 2 miliarde EUR, până la 1 142,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 14,8 miliarde EUR, până la 239,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 4,4 miliarde EUR, până la 192,7 miliarde EUR. Miercuri, 26 iulie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 6,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 7,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii,o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 1,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 2,9 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 583,5 miliarde EUR (față de 577,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s-au majorat cu 10,9 miliarde EUR, până la 2 119,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 28 iulie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,5 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,9 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

225,0 miliarde EUR

+0,4 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,7 miliarde EUR

+0,2 miliarde EUR

-0,2 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

101,8 miliarde EUR

+0,8 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 659,0 miliarde EUR

+13,7 miliarde EUR

-4,0 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

96,3 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 13,8 miliarde EUR, până la 1 200,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 092 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 301 985 1 304
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 307 53
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 227 678 1 251
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 33 899 530
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 668 818
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 668 818
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 776 261 1 923
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 350 522
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 768 704 1 390
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 207 11
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 63 318 −4 381
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 411 313 11 347
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 119 172 10 886
  7.2 Alte titluri 292 141 461
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 0
9 Alte active 240 010 980
Total active 4 248 280 12 522
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 142 340 1 950
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 784 246 20 152
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 200 699 13 835
  2.2 Facilitatea de depozit 583 494 6 312
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 53 5
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 573 360
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 369 794 −10 991
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 239 277 −14 802
  5.2 Alte angajamente 130 516 3 812
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 169 294 −1 389
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 6 168 706
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 12 729 1 974
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 12 729 1 974
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 223 222 −242
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 296 0
Total pasive 4 248 280 12 522

Contacte media