Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 iulie 2017

25 iulie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 iulie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,5 miliarde EUR, până la 261,1 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

20 iulie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

40 de milioane USD

85 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 1,2 miliarde EUR, până la 291,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 1 140,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 23,4 miliarde EUR, până la 254,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a sporit cu 16,8 miliarde EUR, până la 197,1 miliarde EUR. Miercuri, 19 iulie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 7,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 6,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 577,2 miliarde EUR (față de 594,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s−au majorat cu 10,8 miliarde EUR, până la 2 108,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 21 iulie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,5 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,9 miliarde EUR

-

-0,3 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

224,6 miliarde EUR

+0,9 miliarde EUR

-0,1 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,7 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,2 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

101,1 miliarde EUR

+0,8 miliarde EUR

-0,1 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 649,3 miliarde EUR

+13,3 miliarde EUR

-1,2 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

96,3 miliarde EUR

-

-2,4 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 11 miliarde EUR, până la 1 186,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 091 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 300 680 −2 239
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 253 21
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 226 427 −2 261
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 33 368 1 805
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 15 850 −1 330
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 15 850 −1 330
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 774 338 −272
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 828 −276
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 314 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 196 4
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 67 698 −1 321
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 399 967 9 602
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 108 287 10 832
  7.2 Alte titluri 291 680 −1 229
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 0
9 Alte active 239 030 226
Total active 4 235 758 6 472
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 140 390 −788
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 764 094 −28 025
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 186 863 −10 955
  2.2 Facilitatea de depozit 577 182 −17 045
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 48 −25
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 213 −581
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 380 784 20 538
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 254 079 23 418
  5.2 Alte angajamente 126 705 −2 879
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 170 683 14 322
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 5 462 508
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 755 −440
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 755 −440
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 223 463 937
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 296 0
Total pasive 4 235 758 6 472

Contacte media