Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.7.2017

25.7.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.7.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,5 miljardilla eurolla 261,1 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

20.7.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

85 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 291,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,8 miljardilla eurolla 1 140,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 23,4 miljardilla eurolla 254,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 16,8 miljardilla eurolla 197,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.7.2017 erääntyi 7,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 6,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 577,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 594,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 10,8 miljardilla eurolla 2 108,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 21.7.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,5 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,9 miljardia euroa

-

-0,3 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

224,6 miljardia euroa

+0,9 miljardia euroa

-0,1 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,7 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,2 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

101,1 miljardia euroa

+0,8 miljardia euroa

-0,1 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 649,3 miljardia euroa

+13,3 miljardia euroa

-1,2 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

96,3 miljardia euroa

-

-2,4 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 11 miljardilla eurolla 1 186,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 091 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 300 680 −2 239
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 253 21
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 226 427 −2 261
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 368 1 805
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 850 −1 330
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 850 −1 330
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 774 338 −272
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 828 −276
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 314 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 196 4
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 67 698 −1 321
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 399 967 9 602
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 108 287 10 832
  7.2 Muut arvopaperit 291 680 −1 229
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 239 030 226
Vastaavaa yhteensä 4 235 758 6 472
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 140 390 −788
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 764 094 −28 025
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 186 863 −10 955
  2.2 Talletusmahdollisuus 577 182 −17 045
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 48 −25
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 213 −581
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 380 784 20 538
  5.1 Julkisyhteisöt 254 079 23 418
  5.2 Muut 126 705 −2 879
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 170 683 14 322
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 462 508
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 755 −440
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 755 −440
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 223 463 937
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 296 0
Vastattavaa yhteensä 4 235 758 6 472

Yhteyshenkilöt