Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. július 14.

2017. július 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. július 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 261,6 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. július 13.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

55 millió USD

40 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 292,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval 1141,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 21,5 milliárd euróval, 230,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tételek különbsége) 25,3 milliárd euróval, 180,3 milliárd euróra emelkedett. 2017. július 12-én, szerdán lejárt egy 8,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 7,1 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 594,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 620,7 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 16,2 milliárd euróval, 2097,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. július 14-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,5 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,3 milliárd EUR

-

−0,1 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

223,9 milliárd EUR

+1,2 milliárd EUR

−0,4 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,7 milliárd EUR

+0,2 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

100,3 milliárd EUR

+1,4 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1637,2 milliárd EUR

+13,8 milliárd EUR

-

Értékpapír-piaci program

98,7 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31,2 milliárd euróval, 1197,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 091 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 302 920 −626
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 232 −381
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 228 688 −244
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 31 563 1 063
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 180 −12
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 180 −12
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 774 610 −1 102
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 7 104 −1 146
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 314 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 192 44
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 69 019 −485
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 390 365 15 945
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 097 455 16 185
  7.2 Egyéb értékpapír 292 910 −239
8 Euróban denominált államadósság 25 735 6
9 Egyéb eszközök 238 803 −198
Eszközök összesen 4 229 286 14 590
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 141 178 1 219
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 792 119 4 791
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 197 818 31 186
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 594 227 −26 445
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 73 50
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 795 11
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 360 246 20 134
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 230 662 21 519
  5.2 Egyéb kötelezettségek 129 584 −1 385
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 156 361 −12 422
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 4 953 −37
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 195 859
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 195 859
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 222 527 34
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 296 0
Források összesen 4 229 286 14 590

Médiakapcsolatok