Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fis-7 ta’ Lulju 2017

11 ta’ Lulju 2017

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fis-7 ta’ Lulju 2017 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) naqset b’EUR 2.4 biljun għal EUR 262 biljun.

Operazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur

Tip ta’ tranżazzjoni

Ammont li mmatura

Ammont ġdid

6 ta' Lulju 2017

Tranżazzjoni inversa ta’ 7 ijiem għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

USD 3.1 biljun

USD 0.1 biljun

Dawn it-tranżazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema permezz tad-dispożizzjoni permanenti fuq swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 1 biljun għal EUR 293.1 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) żdiedu b’EUR 3.1 biljun għal EUR 1,140 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) naqsu b’EUR 1 biljun għal EUR 209.1 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) naqas b’EUR 7.2 biljun għal EUR 155 biljun. Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Lulju 2017 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 11.6 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 8.3 biljun b’maturità ta’ ġimgħa.

Ir-rikors għall-faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien ta’ EUR 0.1 biljun (imqabbel ma’ EUR 0.3 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall-faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 620.7 biljun (imqabbel ma’ EUR 617 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel). L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu bi EUR 16.9 biljun għal EUR 2,081.3 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja

Valur rappurtat fis-7 ta’ Lulju 2017

Bidla mill-ġimgħa l-oħra – xiri

Bidla mill-ġimgħa l-oħra – fidi

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1

EUR 7.5 biljun

-

-EUR 0.2 biljun

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2

EUR 5.4 biljun

-

-EUR 0.0 biljun

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3

EUR 223.0 biljun

+EUR 0.9 biljun

-EUR 0.4 biljun

Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi

EUR 24.5 biljun

+EUR 0.4 biljun

-EUR 0.0 biljun

Programm ta’ xiri mis-settur korporattiv

EUR 98.9 biljun

+EUR 2.3 biljun

-

Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku

EUR 1,623.3 biljun

+EUR 14.4 biljun

-EUR 0.4 biljun

Programm tas-Swieq tat-Titoli (SMP)

EUR 98.7 biljun

-

-

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal-kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) żdiedet b’EUR 60.6 biljun għal EUR 1,166.6 biljun.

Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 379,091 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 303,545 −1,229
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 74,614 226
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 228,932 −1,454
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 30,500 −719
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 17,192 −769
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 17,192 −769
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 775,712 −3,540
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 8,250 −3,386
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 767,314 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 148 −154
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 69,505 −1,414
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,374,419 15,810
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,081,270 16,850
  7.2 Titoli oħra 293,149 −1,041
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 25,729 −59
9 Assi oħra 239,002 −2,895
Attiv totali 4,214,696 5,186
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,139,958 3,080
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,787,327 64,250
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,166,632 60,582
  2.2 Faċilità tad-depożitu 620,672 3,698
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 23 −30
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 9,784 589
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 340,111 −7,475
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 209,142 −987
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 130,969 −6,488
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 168,784 −53,756
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 4,990 883
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,336 −465
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,336 −465
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,705 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 222,492 −1,916
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 371,913 0
12 Kapital u riżervi 102,295 −4
Passiv totali 4,214,696 5,186

Kuntatti midja