Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. június 9.

2017. június 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. június 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 28 millió euróval csökkentek az eurorendszer egy központi bankjának aranyeladása miatt, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval csökkent, 278,7 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. június 8.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

40 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott forgalomképes értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 295,9 milliárd eurót tett ki, vagyis gyakorlatilag nem változott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval, 1130,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,9 milliárd euróval 172,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tételek különbsége) 0,5 milliárd euróval, 178,6 milliárd euróra emelkedett. 2017. június 7-én, szerdán lejárt egy 12,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb, gyakorlatilag azonos értékű kihelyezésre került sor, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 601,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 602 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,6 milliárd euróval, 2029,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. június 9-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

8,2 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,6 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

221,7 milliárd EUR

+1,2 milliárd EUR

-

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

23,7 milliárd EUR

+0,0 milliárd EUR

-

Vállalati szektort érintő vásárlási program

92,1 milliárd EUR

+1,4 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1580,0 milliárd EUR

+12,3 milliárd EUR

−0,3 milliárd EUR

Értékpapírpiaci program

98,4 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5 milliárd euróval, 1199,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 075 −28
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 321 496 303
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 416 −23
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 244 080 326
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 29 870 −369
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 711 401
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 711 401
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 779 998 −106
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 12 107 34
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 770 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 122 −140
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 73 663 −852
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 325 634 14 637
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 029 766 14 603
  7.2 Egyéb értékpapír 295 869 33
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 240 310 −400
Eszközök összesen 4 218 129 13 586
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 130 473 −833
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 800 604 4 390
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 199 247 5 040
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 601 306 −665
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 51 15
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 063 −2 202
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 310 202 10 344
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 172 521 14 863
  5.2 Egyéb kötelezettségek 137 681 −4 518
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 152 702 2 019
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 2 782 −58
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 806 75
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 806 75
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 228 119 −149
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 102 298 0
Források összesen 4 218 129 13 586

Médiakapcsolatok