Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.6.2017

6.6.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.6.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 278,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

1.6.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,9 miljardilla eurolla 295,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 7,2 miljardilla eurolla 1 131,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 51,6 miljardilla eurolla 157,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 16,4 miljardilla eurolla 178,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 31.5.2017 erääntyi 15,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 12,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Torstaina 1.6.2017 erääntyi 2,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 3 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 602 miljardia euroa (edellisellä viikolla 588,9 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,7 miljardilla eurolla 2 015,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 2.6.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

8,2 miljardia euroa

-

-0,1 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,6 miljardia euroa

-

-0,1 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

220,5 miljardia euroa

+1,3 miljardia euroa

-0,2 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

23,7 miljardia euroa

+0,0 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

90,7 miljardia euroa

+1,5 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 568,0 miljardia euroa

+11,0 miljardia euroa

-0,6 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 34,7 miljardilla eurolla 1 194,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 103 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 321 193 36
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 439 1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 243 754 35
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 239 −72
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 310 404
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 310 404
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 780 105 −3 353
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 12 073 −3 843
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 770 466
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 262 24
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 74 515 −1 370
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 310 998 11 850
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 015 162 12 719
  7.2 Muut arvopaperit 295 835 −869
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 240 709 1 363
Vastaavaa yhteensä 4 204 543 8 858
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 131 306 7 178
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 796 215 47 788
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 194 207 34 718
  2.2 Talletusmahdollisuus 601 972 13 086
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 36 −16
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 11 266 993
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 299 858 −53 287
  5.1 Julkisyhteisöt 157 659 −51 627
  5.2 Muut 142 199 −1 660
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 150 683 5 188
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 841 −19
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 731 −369
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 731 −369
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 228 268 1 384
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 102 298 0
Vastattavaa yhteensä 4 204 543 8 858

Yhteyshenkilöt