Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. május 26.

2017. május 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. május 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 278,5 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. május 26.

6-napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

40 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 296,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval 1124,1 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 32,2 milliárd euróval 209,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tételek különbsége) 3,8 milliárd euróval, 194,5 milliárd euróra emelkedett. 2017. május 24-én, szerdán lejárt egy 14 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 15,9 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 588,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 590,7 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,5 milliárd euróval, 2002,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. május 26-án

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

8,3 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,8 milliárd EUR

-

−0,0 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

219,3 milliárd EUR

+0,7 milliárd EUR

−0,6 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

23,7 milliárd EUR

+0,2 milliárd EUR

−0,4 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

89,2 milliárd EUR

+2,3 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1557,7 milliárd EUR

+11,3 milliárd EUR

-

Értékpapír-piaci program

98,4 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10 milliárd euróval 1159,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 102 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 321 157 546
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 438 40
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 243 719 506
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 30 311 −2 347
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 15 905 −1 529
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 15 905 −1 529
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 783 458 1 961
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 15 916 1 939
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 304 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 238 22
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 75 885 −2 680
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 299 148 13 973
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 002 444 13 461
  7.2 Egyéb értékpapír 296 704 512
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 239 346 67
Eszközök összesen 4 195 685 9 991
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 124 129 966
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 748 426 −11 838
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 159 489 −10 020
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 588 886 −1 837
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 51 18
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 10 273 655
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 353 144 38 620
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 209 286 32 176
  5.2 Egyéb kötelezettségek 143 858 6 444
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 145 494 −16 537
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 2 859 −814
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 099 −541
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 099 −541
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 226 883 −534
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 102 298 15
Források összesen 4 195 685 9 991

Médiakapcsolatok