Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. május 12.

2017. május 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. május 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 21 millió euróval csökkentek az eurorendszer egy központi bankjának aranyeladása miatt, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,5 milliárd euróval csökkent, 279,3 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. május 11.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 296,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,4 milliárd euróval csökkent, 1124,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 26,6 milliárd euróval, 140,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 1,1 milliárd euróval csökkent, 180,5 milliárd euróra. 2017. május 10-én, szerdán lejárt egy 14,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 13,7 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 600,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 600,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,8 milliárd euróval, 1974,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. május 12-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

8,3 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,8 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

218,6 milliárd EUR

+1,2 milliárd EUR

-

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

23,8 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

84,9 milliárd EUR

+1,5 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1534,8 milliárd EUR

+12,0 milliárd EUR

-

Értékpapír-piaci program

98,4 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,1 milliárd euróval 1165,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 102 −21
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 320 923 1 174
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 400 10
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 243 523 1 164
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 253 −2 324
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 039 277
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 039 277
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 781 232 −798
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 13 679 −750
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 304 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 248 −48
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 79 618 995
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 271 448 13 922
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 974 698 14 798
  7.2 Egyéb értékpapír 296 750 −876
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 237 602 538
Eszközök összesen 4 170 588 13 763
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 124 664 −394
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 766 310 −6 741
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 165 598 −7 070
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 600 693 329
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 18 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 10 828 −1 526
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 283 056 27 043
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 140 845 26 629
  5.2 Egyéb kötelezettségek 142 211 414
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 170 484 −4 717
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 676 −424
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 132 −257
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 132 −257
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 227 166 845
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 102 195 −67
Források összesen 4 170 588 13 763

Médiakapcsolatok