Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 decembrie 2016

13 decembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 decembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,5 miliarde EUR, până la 276 de miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
8 decembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1,3 miliarde USD 1,5 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 324,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 5,9 miliarde EUR, până la 1 114,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 2,1 miliarde EUR, până la 144,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 0,4 miliarde EUR, până la 94,5 miliarde EUR. Miercuri, 7 decembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 36 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 35,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 451,9 miliarde EUR (față de 451,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s-au majorat cu 18,4 miliarde EUR, până la 1 626,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 9 decembrie 2016 Modificări față de 2 decembrie 2016 – achiziții Modificări față de 2 decembrie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,1 miliarde EUR - -0,0 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,0 miliarde EUR - -0,0 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 203,7 miliarde EUR +0,6 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 22,7 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 49,9 miliarde EUR +1,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 228,0 miliarde EUR +16,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 19,3 miliarde EUR, până la 869 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 635 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 316 533 2 157
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 474 50
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 239 059 2 107
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 36 060 2 053
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 940 501
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 940 501
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 546 451 −137
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 35 762 −190
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 510 468 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 220 53
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 81 680 −1 388
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 950 588 18 321
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 626 513 18 420
  7.2 Alte titluri 324 075 −98
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 221 448 885
Total active 3 609 773 22 393
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 114 329 5 885
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 320 975 19 641
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 869 018 19 340
  2.2 Facilitatea de depozit 451 870 222
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 87 80
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 381 −252
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 249 038 −4 771
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 144 901 −2 072
  5.2 Alte angajamente 104 137 −2 700
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 112 007 −1 220
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 6 246 2 431
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 12 220 1 286
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 12 220 1 286
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 215 371 703
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 99 527 −1 310
Total pasive 3 609 773 22 393

Contacte media