Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. gruodžio 9 d.

2016 m. gruodžio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. gruodžio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 276 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. gruodžio 8 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,3 mlrd. JAV dolerių 1,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 324,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 1 114,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 144,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 94,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. gruodžio 7 d., baigėsi 36 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 35,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 451,9 mlrd. eurų (palyginti su 451,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,4 mlrd. eurų – iki 1 626,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. gruodžio 9 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. gruodžio 2 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. gruodžio 2 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,1 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,0 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 203,7 mlrd. eurų +0,6 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 22,7 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 49,9 mlrd. eurų +1,7 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 228,0 mlrd. eurų +16,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19,3 mlrd. eurų – iki 869 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 635 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 316 533 2 157
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 474 50
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 239 059 2 107
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 060 2 053
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 940 501
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 940 501
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 546 451 −137
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 35 762 −190
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 510 468 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 220 53
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 81 680 −1 388
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 950 588 18 321
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 626 513 18 420
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 324 075 −98
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 221 448 885
Visas turtas 3 609 773 22 393
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 114 329 5 885
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 320 975 19 641
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 869 018 19 340
  2.2 Indėlių galimybė 451 870 222
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 87 80
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 381 −252
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 249 038 −4 771
  5.1 Valdžiai 144 901 −2 072
  5.2 Kiti įsipareigojimai 104 137 −2 700
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 112 007 −1 220
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 246 2 431
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 220 1 286
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 220 1 286
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 371 703
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 527 −1 310
Visi įsipareigojimai 3 609 773 22 393

Kontaktai žiniasklaidai