Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. december 9.

2016. december 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. december 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,5 milliárd euróval 276 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. december 8. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,3 milliárd USD 1,5 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 324,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,9 milliárd euróval 1 114,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,1 milliárd euróval csökkent, 144,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 0,4 milliárd euróval csökkent, 94,5 milliárd euróra. 2016. december 7-én, szerdán lejárt egy 36 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 35,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 451,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 451,6 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,4 milliárd euróval, 1 626,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. december 9-én Változás 2016. december 2-ához képest – vétel Változás 2016. december 2-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 13,1 milliárd EUR - −0,0 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,0 milliárd EUR - −0,0 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 203,7 milliárd EUR +0,6 milliárd EUR −0,4 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 22,7 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR -
Vállalati szektort érintő vásárlási program 49,9 milliárd EUR +1,7 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1 228,0 milliárd EUR +16,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 19,3 milliárd euróval, 869 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 635 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 316 533 2 157
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 474 50
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 239 059 2 107
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 36 060 2 053
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 940 501
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 940 501
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 546 451 −137
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 35 762 −190
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 510 468 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 220 53
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 81 680 −1 388
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 950 588 18 321
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 626 513 18 420
  7.2 Egyéb értékpapír 324 075 −98
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 221 448 885
Eszközök összesen 3 609 773 22 393
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 114 329 5 885
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 320 975 19 641
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 869 018 19 340
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 451 870 222
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 87 80
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 381 −252
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 249 038 −4 771
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 144 901 −2 072
  5.2 Egyéb kötelezettségek 104 137 −2 700
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 112 007 −1 220
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 246 2 431
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 220 1 286
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 220 1 286
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 215 371 703
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 99 527 −1 310
Források összesen 3 609 773 22 393

Médiakapcsolatok