Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 decembrie 2016

6 decembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 decembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,6 miliarde EUR, până la 275,5 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
1 decembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1,3 miliarde USD 1,3 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au majorat cu 0,4 miliarde EUR, până la 324,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 8,6 miliarde EUR, până la 1 108,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 37,7 miliarde EUR, până la 147 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 22,4 miliarde EUR, până la 94,9 miliarde EUR. Miercuri, 30 noiembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 33,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 36 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 3,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 451,6 miliarde EUR (față de 428,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18 miliarde EUR, până la 1 608,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 2 decembrie 2016 Modificări față de 25 noiembrie 2016 – achiziții

Modificări față de

25 noiembrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,2 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,0 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 203,5 miliarde EUR +1,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 22,5 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 48,2 miliarde EUR +2,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 211,7 miliarde EUR +14,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 29,3 miliarde EUR, până la 849,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 634 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 314 377 309
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 424 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 236 953 309
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 34 007 1 685
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 439 −806
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 439 −806
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 546 587 482
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 35 952 2 233
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 510 468 −1 746
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 168 −5
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 83 068 −734
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 932 267 18 367
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 608 093 18 008
  7.2 Alte titluri 324 174 360
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 439 0
9 Alte active 220 563 1 847
Total active 3 587 380 21 150
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 108 444 8 631
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 301 334 52 139
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 849 679 29 258
  2.2 Facilitatea de depozit 451 648 22 881
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 0
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 633 84
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 253 809 −36 373
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 146 973 −37 720
  5.2 Alte angajamente 106 837 1 346
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 113 228 −4 215
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 815 998
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 934 430
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 934 430
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 214 669 −543
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 100 836 0
Total pasive 3 587 380 21 150
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media