Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. gruodžio 2 d.

2016 m. gruodžio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. gruodžio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 275,5 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. gruodžio 1 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,3 mlrd. JAV dolerių 1,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 324,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,6 mlrd. eurų – iki 1 108,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 37,7 mlrd. eurų – iki 147 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,4 mlrd. eurų – iki 94,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. lapkričio 30 d., baigėsi 33,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 36 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. gruodžio 2 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 3,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 451,6 mlrd. eurų (palyginti su 428,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18 mlrd. eurų – iki 1 608,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. gruodžio 2 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. lapkričio 25 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. lapkričio 25 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 203,5 mlrd. eurų +1,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 22,5 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 48,2 mlrd. eurų +2,0 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 211,7 mlrd. eurų +14,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 29,3 mlrd. eurų – iki 849,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 634 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 314 377 309
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 424 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 236 953 309
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 007 1 685
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 439 −806
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 439 −806
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 546 587 482
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 35 952 2 233
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 510 468 −1 746
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 168 −5
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 83 068 −734
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 932 267 18 367
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 608 093 18 008
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 324 174 360
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 220 563 1 847
Visas turtas 3 587 380 21 150
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 108 444 8 631
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 301 334 52 139
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 849 679 29 258
  2.2 Indėlių galimybė 451 648 22 881
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 633 84
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 253 809 −36 373
  5.1 Valdžiai 146 973 −37 720
  5.2 Kiti įsipareigojimai 106 837 1 346
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 113 228 −4 215
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 815 998
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 934 430
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 934 430
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 669 −543
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 587 380 21 150

Kontaktai žiniasklaidai