Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. december 2.

2016. december 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. december 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,6 milliárd euróval 275,5 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. december 1. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,3 milliárd USD 1,3 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval, 324,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,6 milliárd euróval 1108,4 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 37,7 milliárd euróval csökkent, 147 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 22,4 milliárd euróval csökkent, 94,9 milliárd euróra. 2016. november 30-án, szerdán lejárt egy 33,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 36 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

A hét folyamán lejárt egy 5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 3,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 451,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 428,8 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18 milliárd euróval, 1608,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. december 2-án Változás 2016. november 25-éhez képest – vétel

Változás

2016. november 25-éhez képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 13,2 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,0 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 203,5 milliárd EUR +1,3 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 22,5 milliárd EUR +0,3 milliárd EUR −0,1 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 48,2 milliárd EUR +2,0 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1211,7 milliárd EUR +14,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 29,3 milliárd euróval, 849,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 634 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 314 377 309
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 424 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 236 953 309
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 007 1 685
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 439 −806
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 439 −806
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 546 587 482
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 35 952 2 233
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 510 468 −1 746
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 168 −5
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 83 068 −734
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 932 267 18 367
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 608 093 18 008
  7.2 Egyéb értékpapír 324 174 360
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 220 563 1 847
Eszközök összesen 3 587 380 21 150
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 108 444 8 631
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 301 334 52 139
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 849 679 29 258
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 451 648 22 881
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 633 84
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 253 809 −36 373
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 146 973 −37 720
  5.2 Egyéb kötelezettségek 106 837 1 346
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 113 228 −4 215
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 815 998
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 934 430
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 934 430
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 214 669 −543
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 587 380 21 150

Médiakapcsolatok