Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. detsember 2016

6. detsember 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

2. detsembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,6 miljardi euro võrra 275,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
1. detsember 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,3 miljardit USA dollarit 1,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,4 miljardi euro võrra 324,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 8,6 miljardi euro võrra 1108,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 37,7 miljardi euro võrra 147 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 22,4 miljardi euro võrra 94,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. novembril 2016 möödus 33,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 36 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 3,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 451,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 428,8 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18 miljardi euro võrra 1608,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 2. detsember 2016 Erinevus võrreldes 25. novembriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

25. novembriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 13,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 203,5 miljardit eurot +1,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 22,5 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 48,2 miljardit eurot +2,0 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1211,7 miljardit eurot +14,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 29,3 miljardi euro võrra 849,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 634 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 314 377 309
  2.1 Nõuded RVFle 77 424 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 236 953 309
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 007 1 685
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 439 −806
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 439 −806
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 546 587 482
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 35 952 2 233
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 510 468 −1 746
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 168 −5
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 83 068 −734
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 932 267 18 367
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 608 093 18 008
  7.2 Muud väärtpaberid 324 174 360
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 220 563 1 847
Varad kokku 3 587 380 21 150
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 108 444 8 631
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 301 334 52 139
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 849 679 29 258
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 451 648 22 881
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 633 84
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 253 809 −36 373
  5.1 Valitsussektor 146 973 −37 720
  5.2 Muud kohustused 106 837 1 346
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 113 228 −4 215
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 815 998
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 934 430
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 934 430
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 214 669 −543
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 587 380 21 150

Kontaktandmed